Goede voornemens voor een goede relatie met of zonder elkaar

Tips voor goede voornemens voor een goede relatie met elkaar - Scheidingsplanner Maastricht | Heerlen/Gulpen

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Met deze goede voornemens werkt u aan een gezonde relatie met of zonder elkaar.

Lees snel verder

GRATIS SCHEIDINGSBOEKJE

Gratis scheidingsboekje: alles wat u moet weten over scheiden

Wilt u weten wat er allemaal bij een scheiding komt kijken? Bestel dan ons gratis boekje “Een nieuwe start…”. Voor u zelf of voor iemand anders.

In ons boekje vindt u alle informatie in heldere en duidelijke taal beschreven. Zo weet u precies wat belangrijk is in deze hectische periode.

En heeft u nog vragen? Natuurlijk staan we graag voor u klaar.

WAT IS UW SITUATIE?

Scheiden of niet - Scheidingsplanner Maastricht | Heerlen | Gulpen

Geen enkel huwelijk gaat over rozen, elke relatie heeft zijn ups en downs. Dat is ook normaal: ieder heeft zijn eigen karakter en blijft zijn persoonlijkheid ook tijdens de relatie ontwikkelen. Het is niet meer dan logisch dat er soms twijfels ontstaan en u zich afvraagt: wil ik daadwerkelijk nog oud worden met mijn partner? U kunt dan vaak in tweestrijd verkeren over het vraagstuk scheiden of blijven.

Er bestaan veel oorzaken voor relatieproblemen, denk aan karakters die botsen, ruzie over de opvoeding van de kinderen, irritaties, slechte communicatie, financiële problemen, geen tijd voor elkaar, egoïsme en ontrouw. Dikwijls speelt er al een  langdurige onvreden die zich ook uit in de relatie. Hierdoor groeit men nog meer uit elkaar en neemt men ongemerkt afstand van de partner. Of men steekt geen moeite meer in de relatie, men praat minder en minder met de partner of men brengt steeds minder tijd door met de ander.

U kunt professionele hulp inschakelen om te onderzoeken of uw relatie nog levensvatbaar is. Onder deskundige begeleiding bekijkt u samen of uw wensen en verwachtingen nog met elkaar overeenkomen. Het bespreken van onderliggende patronen en de wirwar van emoties, kan u helpen uit een negatieve spiraal te komen. U kunt uit een aantal vormen van professionele hulpverlening kiezen:

Relatietherapie:
Relatietherapie biedt uitkomst als u met hulp van buitenaf samen aan uw problemen wilt werken. Vaak wordt ten onrechte relatietherapie ingezet als laatste strohalm: de partners staan eigenlijk al op het punt om uit elkaar te gaan, maar geven de relatie door middel van therapie nog een laatste kans. Samen met u brengt de relatietherapeut de problemen in kaart. Vervolgens gaat u gezamenlijk op zoek naar mogelijke oplossingen voor deze relationele problemen.
Mediation:
Mediation kan u helpen een antwoord te geven op de vraag scheiden of niet. In de mediationgesprekken wordt gezocht naar oplossingen voor uw problemen waar u beiden vrede mee kunt hebben. Die oplossingen kunnen puur praktisch zijn, maar ze kunnen ook gericht zijn op verbetering van de onderlinge communicatie. Daarbij wordt altijd getoetst of de oplossingen ook daadwerkelijk haalbaar zijn. Als tijdens het traject blijkt dat de uitkomst is dat u niet samen verder gaat, kan de mediation verder gericht worden op het respectvol afsluiten van de relatie.

ik ga scheiden Maastricht | Heerlen | Gulpen

Heeft u de beslissing om te gaan scheiden genomen? Dan komt er een heleboel op u af. Er moeten keuzes gemaakt worden, u moet een hele procedure door en er moet een hoop geregeld worden. Of u beiden bereid bent mee te werken aan de echtscheiding of niet, heeft veel invloed op het gehele proces. En vooral als de echtscheiding niet uw idee was, kunnen emoties kunnen een grote rol spelen.

Wat zijn de gevolgen van een scheiding?

Een scheiding heeft veel consequenties. Met name voor eventuele kinderen, maar vooral ook financieel. Eén van de meest tijdrovende gevolgen is dat u samen heel veel moet gaan regelen. Denk aan omgangsregeling met de kinderen, de alimentatie, verhuizen, verdelen van de inboedel. Welk onderwerp meer prioriteit heeft dan de ander, is afhankelijk van uw situatie. Een studie onder gescheiden mensen geeft u hieronder een leidraad voor wat er allemaal geregeld moet worden in volgorde van belangrijkheid:

1. Regeling voor de kinderen
2. Regeling rondom wonen
3. Verdeling van spullen
4. Verdeling van geld
5. Regelen van alimentatie
6. Regelen van pensioenrechten
7. Regelen juridische zaken
8. Aanpassen verzekeringen
9. Regelen van schulden

Naast veel moeten regelen, is een andere belangrijke consequentie dat uw financiële situatie na de scheiding sterk verandert. Want na de echtscheiding moeten nu eenmaal twee huishoudens gaan leven van hetzelfde inkomen als voor de echtscheiding. Bovendien vallen schaalvoordelen weg. Ook de kosten van de echtscheiding, een verhuizing of het uitblijven van alimentatie kunnen ervoor zorgen dat er minder bestedingsruimte is. Gescheiden mensen geven vaak aan dat het soms moeilijk is om rond te komen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim driekwart het noodzakelijk vindt dat er professionele hulp wordt ingeschakeld om de echtscheiding te begeleiden. Waarom? Het zoveel moeten regelen valt tegen, net als het maken van afspraken met elkaar. De enquête geeft aan dat men met name veel moeite heeft met alle zaken rondom de kinderen en de financiën.

SCHEIDEN MET KINDEREN - Scheidingsplanner Maastricht | Heerlen | Gulpen

Als er bij een scheiding kinderen zijn betrokken, dan staat hun welzijn centraal. Een echtscheiding is voor kinderen een intense gebeurtenis. Kinderen kunnen bang zijn dat zij ook verlaten gaan worden en onzeker worden. Maar kinderen kunnen ook opgelucht zijn dat alle ruzies nu eindelijk voorbij zijn. Betrek uw kinderen goed bij het proces om ze zo goed mogelijk op een nieuw leven voor te bereiden.

Hoe vertellen we het de kinderen?
Als u na een (lange) periode besloten heeft om te gaan scheiden, is de tijd aangebroken om het de kinderen te vertellen. Over het wanneer en hoe kan het zijn dat u en uw partner van mening verschillen. Belangrijk is dat u hier samen goed over nadenkt. Wacht er in ieder geval niet te lang mee en wacht zeker niet totdat de scheiding definitief rond is!

Zoek er altijd een rustig moment voor uit. Breng de boodschap samen en leg alles op een duidelijke en rustige manier uit. Leg ook uit dat het niet hun schuld is en dat de scheiding definitief is om valse hoop te voorkomen. Spreek in ieder geval niet in negatieve bewoordingen over elkaar en laat de kinderen nooit tussen u beiden kiezen!

Wat is een ouderschapsplan?
U en uw ex-partner zijn na de scheiding beiden verantwoordelijk voor de (financiële) verzorging en opvoeding van uw kind(eren). U moet dus samen afspraken maken over de zorg voor uw kind en dat uw kind de mogelijkheid krijgt met beide ouders een band te behouden. Deze afspraken moet u wettelijk vastleggen in een ouderschapsplan.

In principe kan de ene partner geen belangrijke beslissing over het kind nemen zonder de andere partner. De partner bij wie het kind verblijft, neemt meestal gewoon zelf de beslissingen als het gaat om het dagelijkse reilen en zeilen. Gaat het om grotere beslissingen, zoals de keuze voor een school of sport, dan is het gebruikelijk daar overleg over te hebben met de andere ouder en samen een beslissing te nemen.

U legt samen met uw ex-partner de afspraken vast in het ouderschapsplan. De volgende afspraken moeten hier sowieso in worden opgenomen:
• Hoe u de zorg- en opvoedingstaken verdeelt
• Hoe u de zorg voor het kind regelt
• Hoe u elkaar informeert over de ontwikkeling van het kind
• Hoe u de kosten voor verzorging en opvoeding verdeelt

Pensioen en scheiden

Men denkt er 1-2-3 niet direct aan, maar als u gaat scheiden moet ook het pensioen geregeld worden. Het pensioen is vaak een aardig rekensommetje. Meestal zal het door een ieder opgebouwde pensioen moeten worden verdeeld. Dit geldt overigens alleen voor gehuwden of geregistreerde partners. U verdeelt ook alleen het pensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Het verdelen kan op 2 manieren: via pensioenverevening  of via pensioenconversie. Hierbij moeten we de wetgeving volgen en u zult keuzes moeten maken.

Als u een eigen bedrijf heeft, heeft u zeer waarschijnlijk uw pensioen in eigen beheer opgebouwd. Het tijdens uw huwelijk opgebouwde pensioen moet u met uw ex-partner delen wanneer u gaat scheiden. Tenzij u dit in de huwelijkse voorwaarden anders heeft vastgelegd of u hier samen andere afspraken over maakt.

Bij ons bent u aan het juiste adres. Als financieel adviseur jarenlange ervaring op het gebied van scheiden en pensioen. Wij leggen u alles in heldere en duidelijk taal uit.

Scheiden op latere leeftijd

scheiden op latere leeftijd | Scheidingsplanner Maastricht – Heerlen/Gulpen

Steeds meer mensen gaan op latere leeftijd scheiden. Een scheiding heeft dan andere consequenties, vooral op financieel gebied. Zo is het bijvoorbeeld veel belangrijker om naar de langere termijn te kijken. Daarom biedt de Scheidingsplanner Maastricht – Heerlen|Gulpen het Pluspakket aan, dat wij speciaal ontwikkeld hebben voor scheidende 55-plussers. Zodat u zorgvuldig uw nieuwe toekomst kunt plannen.

Lees snel verder

WELKE AANPAK PAST BIJ U?

FINANCIEEL ADVIES BIJ SCHEIDING - Scheidingsplanner Maastricht | Heerlen | Gulpen

Gaat u scheiden? Dan geeft dat veel onzekerheid voor de financiële toekomst! Het is onze ervaring dat 80% van de scheidingsproblemen over geld gaat. Daarom is financieel advies bij een scheiding absoluut geen overbodige luxe!

Vaak zijn de meest urgente vragen of u in het huis kunt blijven wonen, wat de hoogte van de alimentatie is en wat u elke maand overhoudt om boodschappen te doen. Daarnaast speelt bovenal het belang van de kinderen een grote rol, net als het eventuele vermogen of schulden en het pensioen.

Een financieel adviseur gespecialiseerd in echtscheidingen toetst de afspraken aan de wet en de alimentatienormen. Maar wat nog veel belangrijker is: hij/zij zoekt op welke wijze uw wensen en belangen het beste ingevuld kunnen worden. Hierdoor heeft u een goede basis om in de gesprekken met uw partner de juiste afspraken te maken. Met als uitkomst dat u inzicht krijgt in uw nieuwe (financiële) toekomst.

Voordelen:
• Financieel en fiscaal advies samengevat in een persoonlijk plan
• Financiële positie na scheiding duidelijk in beeld
• Deskundige begeleiding met een informeel karakter
• Kostenbesparende en vlotte afwikkeling

Ons financieel plan maakt alles voor u inzichtelijk in heldere taal.

MEDIATION BIJ SCHEIDING - Scheidingsplanner Maastricht | Heerlen | Gulpen

U wilt er graag samen uitkomen? Een goed besluit! Zeker als uw kinderen heeft, is het in hun belang dat u niet in een vechtscheiding belandt. Met mediation komt tot u tot een gezamenlijke oplossing.

Mediation helpt u in beide situaties een nieuwe toekomst op te bouwen: met of zonder elkaar. Onze deskundige begeleiding brengt u met elkaar in gesprek. Daarbij werken we stapsgewijs aan oplossingen en afspraken. Het uiteindelijke doel van mediation is tot een onderlinge oplossing te komen die voor u allebei het meest optimaal is.

Voordelen van mediation zijn:
• Behoud van de relatie of zorgvuldige beëindiging van de relatie
• Geen focus op het verleden maar toekomstgericht
• Deskundige begeleiding met een informeel karakter
• De snelheid en daarmee beperking van de kosten

Tijdens de mediationgesprekken zoeken we met elkaar naar oplossingen waar u beiden vrede mee kunt hebben. Die oplossingen kunnen puur praktisch zijn, maar ook gericht zijn op verbetering van de onderlinge communicatie. Hierbij wordt altijd getoetst of de oplossingen ook daadwerkelijk haalbaar zijn.

Het aantal gesprekken is afhankelijk van uw situatie. Als de communicatie vastloopt, kunnen we die samen weer op gang brengen. Zodra u er samen uit bent, leggen we de afspraken vast.

alimentatie (her)berekening - Scheidingsplanner Maastricht | Heerlen | Gulpen

Alimentatie is een veelbesproken vraagstuk bij een scheiding. Volgens de wet blijft u namelijk na de scheiding ten alle tijden verplicht om financieel voor elkaar en uw eventuele kinderen te zorgen.

Voor de kinderen bent u beiden, naar draagkracht, onderhoudsplichtig. Met partneralimentatie draagt degene met het hoogste inkomen bij aan de kosten van levensonderhoud voor de partner met het laagste inkomen.

Als financiële experts kent het vraagstuk alimentatie voor ons geen geheimen. Bij de alimentatie kijken wij op een eerlijke en zorgvuldige manier naar zowel de toekomstige situatie als het verleden:

• Waar heeft u samen van geleefd?
• Wat zijn de mogelijkheden om zelf in eigen levensonderhoud te voorzien?• Waar gaan de kinderen wonen?
• Hoeveel tijd zijn ze bij u of uw ex-partner?

Samen met u zetten we de financiële impact van de scheiding voor u beiden op een rijtje. Daarbij ervaren wij de wet niet als dwingend, maar meer als hulpmiddel om er samen uit te komen. Met onze unieke rekenmethode voor de alimentatie kunnen we precies laten zien wie welk bedrag, wanneer en waarvoor moet betalen. U ziet direct waar de hoogte van de alimentatie op gebaseerd is.

Als er bij u omstandigheden veranderd zijn, kunnen wij u ook helpen met een herberekening van de alimentatie. Zoals bij:
• Een studie van de kinderen
• Het verliezen van uw baan

Speciaal voor ondernemers!

Als u gaat scheiden, dan spelen er veel zaken die goed geregeld moeten worden. Er nog meer als één van u beiden een eigen onderneming heeft. Want hoe moet het verder met het bedrijf? Hoe gaat u de financiën regelen? En moet de onderneming ook verdeeld worden? Vooral op fiscaal gebied zitten er aardig wat haken en ogen aan. Een echtscheiding van een ondernemer is meestal niet 1-2-3 geregeld. Het is een vak apart en vraagt ook om veel specialistische kennis.

Kies daarom altijd voor een expert met veel ervaring op het gebied van scheiden, ondernemingen, financiën en de fiscus. Niet iedere advocaat, mediator of scheidingsbemiddelaar heeft de knowhow in huis om een scheiding van een ondernemer in goede banen te leiden. De Scheidingsplanner Zuid-Limburg wél! Wij hebben echt alles in huis om uw scheiding te regelen. 

DIRECT REGELEN!

Wilt u weten of onze aanpak bij u past? Maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend gesprek. Bel 06-50 50 37 97 of vul hiernaast uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op.

afspraak Maastricht | Heerlen | Gulpen
* Graag invullen

Actueel van de Scheidingsplanner Zuid-Limburg

GOED OM TE WETEN

97%

Het percentage scheidingen die wij succesvol afronden.

343

Het aantal scheidingen die wij sinds 2007 succesvol hebben afgerond.

8,8

De gemiddelde waardering die wij van onze klanten hebben gekregen.

Scheidingsplanner Zuid-Limburg

Scheiden in Parkstad (Kerkrade, Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal en Simpelveld) , het Heuvelland (Cadier en Keer, Margraten, Gulpen, Wijlre, Vaals) en Maastricht (Maastricht, Meerssen, Bunde, Eijsden, Gronsveld, Bemelen)

Volg ons op:

Facebook
LinkedIn
Google+
Twitter
YouTube

Onze keurmerken

Onze keurmerken

Meer weten?

Bel 06 - 505 037 97 voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.